Hem >

Välkommen till Kjulsta Gård

Kjulsta gård ligger vid Hallbosjön ca 25 km väster om Nyköping i Södermanlands län. På gården bedrivs mjölkproduktion med 270 kor, 250 ungdjur och kalvar. Gården ägs och drivs av Anders Eriksson sedan 2010.

Till Kjulsta kommer du genom att färdas längs Hallavägen som slingrar sig i det vackra odlingslandskapet mellan sjöarna Yngaren och Hallbosjön. Landskapet präglas av jordbruk som har rötter från bronsåldern.

För att producera fodret till djuren brukas ca 400 ha åker, varav den största delen är vall. Djuren hjälper oss att hålla ett öppet landskap. Längs gårdens strandlinje finns vackra betesmarker med bland annat ekar och enar. Under våren anländer många fåglar och Hallbosjön är känd som en av Södermanlands bästa fågelsjöar.

© 2015 Kjulsta Gård | Kjulsta 3, 611 97 Stigtomta | Telefon 0731 54 74 75 | E-post kontakt@kjulsta.se
Webdesign - TREDE grafisk studio